OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obvestilo zunanjih osebam in delavcem družbe Grafika Soča d.o.o. na podlagi 3. odstavka 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur.l. RS št. 163/2022) glede izvajanja videonadzora v poslovnih prostorih družbe Grafika Soča d.o.o.

 1. IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Izvajalec videonadzora in upravljavec osebnih podatkov je družba Grafika Soča d.o.o., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, tel.št. 05 335 85 00, e-pošta: grafika-soca@grafika-soca.si

 

 1. NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA

Videonadzor izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti delavcev v družbi Grafika Soča d.o.o. in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa iz prostorov na naslovu Sedejeva ulica 4, Nova Gorica.

 

 1. INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

V zvezi z videoposnetki ne izvajamo nadaljnjih obdelav oziroma ni posebnih vplivov obdelave. Videoposnetkov se ne prenaša v tretje države. V okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka. Neposrednega spremljanja dogajanja pred kamerami se ne izvaja. Videoposnetki se hranijo največ 6 tednov. Pravna podlaga za izvajanje videonadzora je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa. Varnost ljudi in premoženja ter možnost upravljavca, da nadzoruje vstop in izstop iz poslovnih prostorov, prevlada nad temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznikov, ki ob vhodih oziroma avli zasebne gospodarske družbe, ki se ukvarja s tiskarsko dejavnostjo, ne morejo pričakovati upoštevanja vredne zasebnosti, poleg tega pa se lahko na podlagi objavljenega obvestila o videonadzoru vstopu v poslovne prostore tudi odrečejo. Avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ni.

Na podlagi videonadzora upravljavec zbira sledeče osebne podatke:

 • posnetek posameznika (slika)
 • kraj posnetka
 • datum posnetka
 • čas vstopa oziroma izstopa v poslovne prostore.

Kontaktni podatki pooblaščene osebe: e-pošta: aleksij.forcesin@grafika-soca.si

 

 1. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Za morebitna vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov v povezavi z izvajanjem videonadzora smo dosegljivi na naslovu Grafika Soča d.o.o., Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, na e‐naslovu: aleksij.forcesin@grafika-soca.si ali po telefonu na številki 05 335 85 33. Na podlagi vaše zahteve vas bomo obvestili pisno in v skladu s predpisi.

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov lahko posameznik, katerega osebni podatki se obdelujejo, zahteva:

 • dostop do svojih osebnih podatkov in pridobi informacije o njihovi obdelavi,
 • blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov (»pravica do pozabe«),
 • prenos podatkov ter
 • ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.

 

Posameznik ima tudi pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.