Grafika Soča

Z vami že več kot 70 let

GRAFIKA SOČA je bila ustanovljena konec leta 1947 kot manjša knjigoveznica, kjer so po vrnitvi Primorske k matični domovini pomagali pri urejanju gradiva za Goriški arhiv. Leta 1961 je bil kupljen prvi tiskarski stroj, s čimer se je začel razvoj tiskarskega dela proizvodnje. Od leta 2007 je Grafika Soča članica Skupine Mladinska knjiga.

Danes Grafika Soča v celoti obvladuje proces nastanka tiskovin; od priprave za tisk, tiska, do različnih vrst vezav.

Vizitka podjetja

Grafika Soča, d.o.o.
Sedejeva 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija

Matična številka: 5048524000
ID za DDV: SI52502228

TRR NKBM: SI56 04750-0000467494
TRR NLB: SI56 0292 30 26 1543 083

Podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod številko registrskega vpisa 2008/20464.

Osnovni vložek: 850.000,00 EUR

grafika_soca_logo

V Grafiki Soča pomagamo podjetjem in ustanovam ustvarjati dodano vrednost, krepiti ugled in ohranjati zaupanje njihovih strank z vrhunskimi tiskovinami najvišje kakovosti: knjigami, brošurami, revijami manjših in srednjih naklad ter etiketami za embalažo. Naj gre za enostavnejše ali zahtevne projekte, vsaki stranki zagotavljamo individualen pristop in rešitve, prilagojene njenim potrebam in željam. Verjamemo, da je odnos ključna sestavina storitve. Naši zaposleni so zato vsakemu novemu tiskarskemu poslu predani, kot da je prvi, v strankah pa ne vidimo naročnikov, temveč sodelavce in dolgoročne partnerje.

Svoje poslanstvo uresničujemo s/z:

  • odličnostjo vseh faz proizvodnega procesa in skrbnim nadzorom kakovosti,
  • sodelovalno, pošteno in prijazno komunikacijo,
  • predanostjo celotne ekipe vsakemu posameznemu projektu in stranki,
  • celovito individualizirano storitvijo, ki temelji na sodelovanju.

S posodobitvami v tiskarskem proizvodnem procesu ter postavljanjem strokovnosti, znanja, sodelovanja in dobrih odnosov na prvo mesto bomo postali podjetje:

  • ki ga še več strank z zaupanjem izbira za partnerja pri svojih tiskarskih poslih ter z veseljem priporoča drugim,
  • ki s svojim ugledom povečuje dodano vrednost natisnjenih izdelkov stranke,
  • v katerem ima vsak zaposleni željo, voljo in možnost prispevati k odlični izvedbi vsakega naročila vsake stranke.

Socialno, družbeno in okoljsko odgovornost udejanjamo kot posamezniki in podjetje.

Prisegamo na poštene in odgovorne odnose do zaposlenih, strank, dobaviteljev in lastnikov, ki presegajo zakonsko določene minimalne standarde.

S svojimi dejavnostmi prispevamo k boljšemu življenju skupnosti. Različnim društvom pomagamo pri organizaciji dogodkov, podarjamo odpadne materiale šolam in dobrodelnim organizacijam ter organiziramo oglede proizvodnje za izobraževalne namene. Omogočamo delovno in zaposlitveno rehabilitacijo za ljudi s duševnimi in telesnimi težavami.

Izpolnjujemo zahteve slovenske okoljske zakonodaje. V proizvodnem procesu ne uporabljamo nevarnih materialov in ne proizvajamo nevarnih odpadkov. Redno spremljamo porabo virov in merimo vplive na okolje. Zmanjšujemo vplive naše dejavnosti na okolje in življenjski prostor.

Zaupajo nam

MK Založba, Fructal, Ilirija, Hidria, Titus, Dana, Miš, Didakta, Mozaik Zagreb, Ognjišče, Planinska zveza Slovenije, Reccom, Mohorjeva Celovec, MGS Press, Mladinska knjiga Sarajevo, Pomorski muzej Piran, MAHLE, TKK Srpenica, TIK Kobarid, Klet Brda, Založba Vida, ETA Kamnik, Ediciclo Editore, I 2, DZS, Turizem Miren-Kostanjevica …

0
Število zaposlenih
0
Promet v letu 2019 v mio
0
Letna poraba papirja v tonah

Ste pripravljeni na sodelovanje?

Stopimo v stik