Ob koncu leta se ozrimo nazaj in poiščimo, kaj je bilo lepega, kje smo bili uspešni. Pozitivne izkušnje preslikajmo v naslednje leto!