Od julija dalje v tisku uporabljamo samo še brezprocesne plošče KODAK SONORA XP. Z uporabo teh plošč v pripravi za tisk ne nastajajo več nevarni odpadki.

Več informacij: www.kodak.com

kodak_sonora_xp